KVKK
Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında: İşbu "Genel Aydınlatma Metni", AKÇAKOCA ("Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti.") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK'da yer alan "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. ve "İlgili Kişinin Hakları" başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK' nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır. Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız. Çalışanlarımızın kişisel verileriyle ilgili bilgilendirme Personel İçin Aydınlatma Metni ile sağlanmaktadır. 2. Aldığımız Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız: Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti., web sitesi (www.akcakoca.com.tr) ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. KVKK açısından Şirketimiz "Veri Sorumlusu" sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti.' ne ait web sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve web sitemizde yer alan gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz. Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yaptığımız işlemlerde kişisel verileri topluyoruz. a) Müşterilerimizden (Yurtiçi ve Yurtdışı) Toplanan Kişisel Veriler: Adı-soyadı, e-posta adresi, adresi, telefon no, çekilmesi halinde fotoğraf, tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb. veriler. b) Tedarikçilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler: Ürün veya hizmet satın alma sürecinde, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb. veriler. Ayrıca sunacağı hizmetin gerektirmesi halinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının şartlarının yerine getirilebilmesi için, tedarikçi personelinin kimlik bilgileri, eğitim kayıtları, sigorta bildirimleri ve sağlık muayene kayıtları vb. veriler. c) İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çevre Görevlisi vb: Adı-soyadı, TC Kimlik No, mesleki ünvanı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb. veriler. d) Web Sitesi Ziyaretçilerinden Topladığımız Kişisel Veriler: Bağlantı isteği yapılan kullanıcı gerçek IP adresi, bağlantı isteği yapılan internet tarayıcısı bilgisi (örn. Explorer/chrome gibi), işletim sistemi versiyon bilgisi, web sitemizin ziyaret tarihi ve saati bilgisi vb. e) İş Başvurusu Yapan Çalışan Adaylarından Topladığımız Kişisel Veriler: Kimlik, iletişim, mesleki deneyim (Öğrenim, eğitim ve çalışma geçmişi), adli sicil kaydı, referansların kimlik ve iletişim verileri, uyruk, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum, askerlik durumu, sağlık / engellilik durumu vb. Adayın özgeçmişinde, bunun dışında kendi isteği ile paylaştığı kişisel verileri olabilir. Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti., bu verileri işlemez, değerlendirmede kullanmaz ve bir başka kişi, kurum ya da kuruluşla paylaşmaz. f) Diğer Paydaşlar: İş faaliyetlerinin yürütümü sırasında temas edilen diğer taraflardan alınan adı-soyadı, iletişim bilgileri, tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb. veriler. İşleme Amaçlarımız: (VERBİS kaydımızda kategorik bazda tümü mevcuttur) Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, işleme amaçlarımız: a) Mevzuatta düzenlenen hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek b) Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve doğru teklifi sunabilmek c) Müşterilerle iletişimi geliştirmek ve daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek d) Pazarlama ve satış süreçlerini yürütülebilmek e) Üretim, kalite kontrol, satış ve satış sonrası hizmetleri sürdürmek f) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek g) Risk yönetimini gerçekleştirmek h) Hukuki süreçleri gerçekleştirmek i) İletişim süreçlerini gerçekleştirmek j) Faturalandırma ve tahsilatı yapmak k) İşe başvuru süreçlerini yönetmek ve adayı değerlendirmek (İş başvurusu yapan adaylar) l) Satın alma süreçlerini yürütmek (Tedarikçiler için) m) İş süreçlerimizi yürütebilmek (Diğer taraflar) Bu kişisel veriler; Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda imha edilecek veya anonimleştirilerek kullanılacaktır. 3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yollarla Topluyoruz: Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve kanuni yükümlülüklerin ve hizmet şartlarının yerine getirebilmesi amacıyla toplanır. Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti.' ne doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: İletmiş olduğunuz tüm bilgi ve belgeler, teklif talepleri, sözleşmeler, siparişler, iş başvuru formu veya özgeçmişler, tedarikçi personellerine ait mesleki yeterlilik belgeleri vb. Üretim, satış, hizmet sunumu sırasında toplanan kişisel veriler: Yazışmalar, e-posta yazışmaları, telefonla veya yüz yüze görüşmeler vb. Organizasyonlarda toplanan kişisel veriler: Sektörel fuar organizasyonlarında veya karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerde, görüşmelerde toplanan bilgi ve belgeler. Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler: Kişisel verileriniz, Kanun'a uygun olmak kaydıyla www.akcakoca.com.tr aracılığı ile otomatik yollarla elektronik ortamda toplanabilmektedir. Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti.' ne yaptığınız ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Güvenlik girişinden itibaren, güvenlik kamerası işareti bulunan alanlarda, güvenlik kamerası ile çekilen görüntüler kaydedilmektedir. Araç plaka no, ziyaretçi adı-soyadı vb. bilgiler de alınmaktadır. Wifi bağlantısı kullanımı halinde IP No kaydedilmektedir. 4. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz: Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti., söz konusu kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2'de öngörülen diğer hallerde KVKK'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla ilgili taraflarla paylaşabilir ve aktarabilir. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK'da öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz, şirketimizin sunucu ve veri depolama ünitelerine (yurtiçi) aktarılır. Çalışan adaylarının iş başvuru formları, web sitemiz aracılığı ile ilettikleri bilgileri veya elden / e-posta ile gönderdikleri özgeçmişleri açık rızası olmaksızın başka kişi ve kuruluşlara aktarılmaz.. Diğer taraflardan toplanan kişisel veriler, işleme amacı doğrultusunda aktarımı gerekiyorsa, açık rızayı gerektiren hallerde veri sahibinin açık rızasını alarak veya kanuni gereklilik ya da açık rıza dışı işleme şartı gereği olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilir. 5. Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları KVKK gereğince, veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin: " İşlenip işlenmediğini öğrenme " İşlendiyse bilgi talep etme " İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme " Yurtiçi veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme " Eksik ya da yanlış işlenmişse veya değişmişse, düzeltilmesini talep etme " KVKK Madde 7 çerçevesinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme " Aktarıldığı üçüncü kişilerden de yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme " Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve " KVKK'ya aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi [email protected] adresine e-posta ile gönderebilirsiniz. Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kullanıcı / Kullanıcılar, Şirketimiz web sitesinde işlem yapmadan önce sitede yer alan Şirket Gizlilik Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ve yukarıda belirtilen Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni'ni okuduklarını, bu metinlerde belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Akçakoca Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'ne ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bizimle İletişime Geçin: Genel Aydınlatma Metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize Organize Sanayi Bölgesi Bereket Cad. No: 16-18 Honaz / DENİZLİ adresinden veya 0258 371 47 78 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. 6. Yürürlük ve Değişiklikler Bu aydınlatma metni, 20.12.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunda veya Kişisel Veri Envanteri'nde değişiklikler olması halinde, revizyon numarası ve tarihi değiştirilerek, paydaşlara yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Bize Ulaşın
Bu web sitesi kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internette çalışmak için çerezler kullanabilir. Bu internet sitesini kullanarak çerezlerin bu web sitesinde kullanılmasını kabul edersiniz.    Daha Fazla Bilgi   |   Kabul Et ve Gizle
Adres:
Zafer Mahallesi Kaynak Caddesi
No:24 Gümüşler / DENİZLİ

Telefon:
0258 372 00 22

Faks:
0258 372 00 55

Acil Durum:
0530 256 34 81

E-Posta:
[email protected]
Sosyal Medya / Bizi Takip Edin

   
Akçakoca Grup | Tüm Hakları Saklıdır. (C) 2022   |   Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni
Mega Tasarım